Posts tagged Travel Japan


Recommendedwhat to know

10 สิ่งที่ควรรู้ในการขับรถเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเอง

10 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น 1. ต้องมีใบขับขี่(สากล)  ขั้นตอนการทำไม่ยากค่ะ เตรียมเอกสารให้พร้อม (สำเนาใบขับขี่ตลอดชีพ / สำเนาพาสปอร์ต/ สำเนาบัตรประชาชน/ รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป/ค่าธรรมเนียม 505 บาท) ทำที่ขนส่ง ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&id=3658:2012-12-06-07-52-23&Itemid=88 2. ถนนญี่ปุ่น ขับรถเลนซ้ายเหมือนประเทศไทย …

Read more 0 Comments