ทีมงานจะติดต่อกลับ และ แจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง

โดยจะมี ค่ามัดจำ ก่อนเริ่มงาน 2,000  บาทต่อทริปค่ะ