Posts tagged kingpower


Promotionwhat to know

King Power Online : 24 hrs before fly!!

ฮะโล๋วววว………วันนี้ Backpackbuddy มีข่าวอัพเดท สำหรับนักช้อปและนักเที่ยว มาฝากค่ะ สำหรับใครที่อยากช้อปปิ้งสินค้า Brand Name  ปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง น้ำหอม เสื้อผ้า ของใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ตอนนี้ ที่  King Power   เค้ามีบริการใหม่ ที่ นอกจากเราจะเข้าไปเดินซื้อของใน Shop รางน้ำ …

Read more 0 Comments