แผนที่ รถไฟฟ้าใต้ดิน เกียวโต Kyoto Map และ เส้นทางเดินรถ  Kyoto City  Bus Travel Map

Kyoto Bus Route

Kyoto_Bus_map

เส้นทางเดินรถเมล์ ในเมืองเกียวโต ไปยังสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ เช่น Kiyomizu , Ginkakuji , Kodaiji, Gion

Kyoto Metro Map

รถไฟใต้ดินในเกียวโต Kyoto

Kyoto Bus Map&Route

kyoto bus stop map | Transportation in Kyoto | วิธีการเดินทางในเกียวโต

แผนที่จาก http://www2.city.kyoto.lg.jp/koho/eng/access/transport.html#cvcrd

kyoto bus stop map | Transportation in Kyoto | วิธีการเดินทางในเกียวโต

แผนที่ป้ายรถเมล์จุดท่องเที่ยว และ ผังการเดินทางจากสถานที่ท่องเที่ยวจุดสำคัญๆ ต่างๆ ในเกียวโต เช่น Fushimi Inari , Kinkakuji , Kiyomisu และอื่นๆ
http://www2.city.kyoto.lg.jp/koho/eng/access/transport.html#cvcrd

Kyoto Bus Station

kyoto bus stop map | Transportation in Kyoto | วิธีการเดินทางในเกียวโต

ตำแหน่งป้ายรถเมล์ ที่หน้าสถานีเกียวโต

A  หมายถึง eastern Kyoto

B  หมายถึง western areas

C หมายถึง south of Kyoto Station

D for Raku Bus 100, #28 ( Matsuo Shrine and Arashiyama) และ #208

Kyoto Bus Stop Map

kyoto bus kyoto bus stop map | Transportation in Kyoto | วิธีการเดินทางในเกียวโต map

แผนที่ บอกชื่อป้ายรถเมล์จุดสำคัญต่างๆ ในเกียวโต