รบกวนกรอกข้อมูลเพื่อซื้อแพคเกจ Kanto Pass: Special Tateyama Alpine Route ให้ครบถ้วนค่ะ ทีมงานจะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งราคาแพคเกจ ซึ่งขึ้นกับอัตราค่าที่พักวันที่เดินทาง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจ : https://backpackbuddy.net/product/tateyama-special-package/

Tateyama Alpine Route Package

  • MM slash DD slash YYYY
  • ชื่อ - สกุล (ไทย)คำนำหน้าชื่อFirst-Last name (อังกฤษ)อายุ ณ วันเดินทางนอนกับใคร