แผนที่ และคู่มือท่องเที่ยว Hakodate รวมถึง สายรถราง  Tram ป้ายต่างๆ ที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวใน  ฮาโกดาเตะ

Hakodate Information Guide Book

hakodate guide book

ข้อมูลเบื้องต้นและสถานที่ท่องเที่ยวใน Hakodate

Hakodate Map

hakodate map

แผนที่ Hakodate

Hakodate Tram Route

Hakodate Tram Map

สายรถรางและป้ายจุดจอดต่างๆ ใน Hakodate

Hakodate Map

hakodate map

แผนที่ Hakodate

Comments

comments