Posts tagged korea transportation


Good to haveRecommendedwhat to know

Korea Transportation : T-Money to One Card All Pass

ประกาศ….ประกาศ… สำหรับคนที่จะไปเที่ยวเกาหลีด้วยตัวเอง ตอนนี้ ทางเกาหลีได้ launch บัตรใหม่ออกมา แทนบัตร T-Money เดิม “One Card All Pass” นี้ เริ่มวางจำหน่ายแล้ว ตั้งแต่เดือน มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ สามารถหาซื้อ เติมเงิน และคืนบัตร ได้เหมือน T-Money เป๊ะ คือ ตามสถานนีและร้านสะดวกซื้อทั่วไป …

Read more 0 Comments