การทำใบขับขี่สากล นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ อัพเดทล่าสุด มีนาคม 2560

เอกสารที่ต้องใช้ทำ “ใบขับขี่สากล”

1.สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่จะใช้ในการเดินทาง (ถ้าเล่มที่เอาไปยื่นทำใบขับขี่มีอายุไม่ถึง 6 เดือน ละดันเอาไปทำใบขับขี่สากัล พอจะเดินทางจริงแล้วเราไปทำเล่มใหม่ ใช้เล่มใหม่เดินทาง เลขพาสปอร์ต เล่มที่ใช้เดินทาง ไม่ตรงกับในใบขับขี่ แบบนี้ไม่ได้นะคะ)

2. สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ

3.  สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี หรือ ตลอดชีพ

4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

ใบขับขี่สากล ถ้าไม่สามารถไปทำได้ด้วยตนเอง สามารถให้คนอื่นไปทำให้ได้ โดยเตรียมเอกสารทั้งหมดด้านบน และ เอกสารต่อไปนี้

  1. ใบมอบอำนาจ ติดอากรสแตมป์ 10 บาท
  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (คนที่เราจะให้ไปทำเรื่องให้)

ใบขับขี่สากล|thailand international driving license

สำหรับขนส่งจตุจักร ทำใบขับขี่สากล จะอยู่ที่อาคาร 4 (หลังสุดขวามือ)ใบขับขี่สากล|thailand international driving license

ห้องที่ทำใบขับขี่สากลชั้น 1 ค่ะ เข้าไปถึงเจอเลย กำเงินไป 505 บาท ใช้เวลาประมาณไม่เกิน  1 ชม. (หลีกเลี่ยงไปวันจันทร์หรือศุกร์ หรือเช้า บ่ายๆ คนน้อยกว่าค่ะ)

ใบขับขี่สากล | thailand international driving license

ข้อควรรู้สำหรับใบขับขี่สากล

1. ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

2. ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ ไม่สามารถใช้ขับขี่รถในประเทศไทยได้

3. ใบขับขี่แบบ Smart Card สามารถใช้ขับขี่ในภูมิภาคอาเซียน โดยไม่ต้องทำใบขับขี่สากลค่ะ

4. บางประเทศอาจจะเมินใบขับขี่สากล ขอดูใบขับขี่ตัวจริง ซึ่งถ้าใบขับขี่ยังเป็นแบบเก่า เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย (กระดาษเคลื่อบพลาสติกสมัยก่อน แนะนำให้ไปเปลี่ยนเป็น  smart card  ก่อนค่ะ วิธีการไม่ยุ่งยากเลย นำใบขับขี่ตัวจริง+สำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริงไปขนส่ง จ่ายค่าธรรมเนียม 205 บาท ถ่ายรูป รอรับบัตร ใหม่ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง)

ข้อมูลเพิ่มเติม : กรมการขนส่งทางบก
Credit  Featured Image : https://unsplash.com/@gohu

Comments

comments